حروف زبان روسی

7 بهمن 1396, 12:00 ق ظ نوشته شده توسط 
خواندن 4130 بار آخرین بار تغییر یافته شنبه, 07 بهمن 1396 10:38

آشنایی با حروف زبان روسی

 

 

تلفظ مشابه در زبان فارسی            حروف کوچک      حروف بزرگ     نام حرف

آ در کلمه آب                                                        А                            а

ب در کلمه بانک                             б                      Б                  бэ

و در کلمه وام                                в                      В                   вэ

گ در کلمه گام                               г                      Г                    гэ

د در کلمه دام                                 д                     Д                   дэ

ی در کلمه یگانه                              е                     Е                    йэ

یُ در کلمه یونجه                               ё                     Ё                    йо

ژ در کلمه ژاله                               ж                    Ж                    жэ

ز در کلمه زارع                             з                      З                      зэ

ای در کلمه ایمان                             и                     И                     и

ی در کلمه نای                                    й                    Й                      и краткое

ک در کلمه کار                               к                     К                     ка

ل در کلمه لامپ                              л                     Л                     эль

م در کلمه مایع                                м                    М                    эм

ن در کلمه نازک                              н                    Н                     эн

اُ در کلمه امید                                 о                    О                     о

پ در کلمه پایه                                п                    П                    пэ

ر در کلمه روز                               р                    Р                     эр

س در کلمه سایه                              с                    С                     эс

ت در کلمه تازه                               т                    Т                     тэ

او در کلمه اوره                              у                    У                     у

ف در کلمه فارس                            ф                   Ф                     эф

_______                                     х                   Х                      ха

_______                                    ц                   Ц                     цэ

چ در کلمه چاره                             ч                    Ч                     чэ

_______                                 ш                   Ш                    ша

ش در کلمه شانه                            щ                   Щ                    ща

_______                                 ь                    -                 твёрдый знак

_______                                 ы                   -                      ы

_______                                 ъ                   -                 мягкий знак

اِ در کلمه الهام                              э                   Э                 э оборотное

یو در کلمه یورش                         ю                   Ю                  йу

یا در کلمه یاری                           я                    Я                    йа

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
پشتیبان سایت"ویستا وب"

دپارتمان تخصصی طراحی و توسعه وب

JoomShaper